Алфа БК Универзитет
Акредитовани програми
 • вебсајтови
  факултета
Алфа БК Универзитет / Упис / Акредитовани програми

Акредитовани програми

Преко двадесет акредитованих студијских програма на свим нивоима студија (основне студије, мастер и докторске студије), више од 20.000 студената који су своје академско звање стекли на неком од факултета Алфа Универзитета, и скоро 200 запослених, гаранција су вашег избора жељеног факултета. 

 

Преко двадесет акредитованих студијских програма на свим нивоима студија (основне студије, мастер и докторске студије), више од 20.000 студената који су своје академско звање стекли на неком од факултета Алфа Универзитета, и скоро 200 запослених, гаранција су вашег избора жељеног факултета. 

погледајте документацију везану за акредитоване програме

Основне академске студије

 • Факултет за финансије, банкарство и ревизију
  • Трговина
  • Рачуноводство и ревизија
  • Финансије (DLS)
  • Економија
  • Агробизнис и аграрна економија
 • Факултет за менаџмент у спорту
  • Менаџмент у спорту
 • Факултет информационих технологија
  • Информационо-комуникационе технологије
 • Факултет за стране језике
  • Англистика
 • Факултет за математику и рачунарске науке
  • Рачунарске науке
 • Академија уметности
  • Фотографија и камера
  • Глума
  • Музичка продукција и дизајн звука
  • Продукција у уметности и у медијима
  • Филмска и телевизијска режија и монтажа - Модуо Режија и Модуо Монтажа

Мастер академске студије

 • Програми акредитовани у оквиру Алфа БК универзитета
  • Организација, технологија грађења и менаџмент у грађевинарству 
  • Енергетска ефикасност у зградарству
 • Факулет за финансије, банкарство и ревизију
  • Трговина
  • Агробизнис и агроекономија
 • Факултет за менаџмент у спорту
  • Менаџмент у спорту
  • Менаџмент тренажне технологије
 • Факултет информационих технологија
  • Информационо-комуникационе технологије
 • Факултет за стране језике
  • Англистика - књижевност
  • Англистика - лингвистика
 • Факултет за математику и рачунарске науке
  • Рачунарске науке
 • Академија уметности
  • Креирање имиџа у уметности и медијима
  • Уметност документарних форми
  • Компјутерска музика и мултимедији
  • Интердисциплинарне студије визуелних и сценских уметности – Модул Мултимедијално сценско стваралаштво и Модул Фотографија и камера

Докторске студије

 • Факултет за финансије, банкраство и ревизију
  • Међународна трговина и бизнис
 • Факултет информационих технологија
  • Информационо комуникационе технологије
 • Факултет за математику и рачунарске науке
  • Рачунарске науке