Алфа БК Универзитет
Енергетска ефикасност у зградарству
  • вебсајтови
    факултета

Енергетска ефикасност у зградарству

У школској 2019/20. години вршимо упис на још један, нови, акредитовани програм мастер академских студија ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ

EEZ

Свест о нужним променама у начину живота, производње и потрошње све је виша, а заштита човековог окружења и природних ресурса одавно је приоритет светске заједнице. Енергетска ефикасност не само што је ушла у препоруке, директиве и законе о изградњи, већ је постала једно од главних мерила квалитета и вредности објеката и градских целина и успоставила се као стандард.
У земљи у којој енергију трошимо на исти начин као пре пола века, у којој су губици енергије огромни и у којој готово половина укупне потрошње енергије одлази на загревање и хлађење објеката, ово питање је од ургентног значаја. Сиромаштво и расипање енергије на нашим просторима иду руку под руку и захтевају радикалан заокрет на свим нивоима.
Овај студијски програм настао је као одговор на суштинску потребу да променимо начин градње. Циљ му је да створи нову генерацију стручњака у грађевинарству, врхунски образованих у области енергетске ефикасности, способних да унапреде постојећи и будући грађевински фонд и компетентних у европским и светским оквирима.
Конципиране свеобухватно и мултидисциплинарно, мастер академске студије из области енергетске ефикасности продубљују практична и академска знања студената који су завршили основне студије архитектуре, грађевинарства, машинства и електротехнике. У структури предмета заступљене су и специфичне области енергетске ефикасности које надграђују свакодневну инжењерску праксу, повезујући комплексне теме и задатке и пружајући додатна умећа и способности за њихово сагледавање и решавање.
Овај студијски програм такође представља неопходни међукорак према академском образовању на највишем нивоу. Усаглашен је са савременим светским научним токовима и стањем струке, и упоредив је са сличним програмима у иностраним високошколским установама.