Алфа БК Универзитет
Факултет за стране језике
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Факултети / Факултет за стране језике

Факултет за стране језике

Мисија првог приватног Факултета за стране језике у Републици Србији јесте образовање квалитетних стручњака из области страних језика и књижевности. Циљ школовања јесте да студенти постигну што веће стручно образовање и друге опште квалитете и вредности које су неопходне за одабрану професију филолога – англисте, која може да испуни њихова животна очекивања.

Факултет за стране језике

више информација сазнајте на вебсајту Факултета fsj.alfa.edu.rs

Профил савременог филолога захтева знање језика са тежиштем на пословнoj кoмуникацији, вештини превођења и знањима из педагошких, психолошких и методичких предмета - то су садржаји који студентима обезбеђују висок излазни квалитет и конкурентност на тржишту знања.

Студенти након осам семестара и положених свих предвиђених испита, постају: дипломирани филолози - англисти (240 ЕСПБ), а после завршених мастер студија добијају звање: мастер филолог - англиста (240+60=300ЕСПБ). 

Професори и асистенти на Факултету за стране језике, подржавајући критичку размену мишљења, раде на образовању и помажу у самообразовању студената. Њихов циљ је да студенти себе изграде као интелектуалце, који неће бити само стручњаци за страни језик, књижевност и културу, већ комплетне личности, кадар савремене академске заједнице и пословног света, способан да допринесе општем напретку друштва. Учењем страних језика не стичу се само знања и способности потребне за међуљудску комуникацију, већ се развија схватање вредности различитих култура, чиме се обогаћује сопствено постојање.

Факултет за стране језике посебно подржава запослене људе и мајке, а на њему се стичу дипломе признате у свету (потврђено у директним искуствима претходних генерација).