Алфа БК Универзитет
Број места
 • вебсајтови
  факултета

Број места

Универзитет вас чека. 

 

Број места по нивоима студирања и програмима  факултета Алфа БК Универзитета. 

Факултет за финансије, банкарство и ревизију, Београд  без својства правног лица

 • оас - Рачуноводство и ревизија 60
 • оас - Трговина 60
 • оас - Агробизнис и аграрна економија 30
 • оас - Финансије (длс) 120
 • оас - Економија  30
 • мастер - Трговина 25
 • мастер - Агробизнис и аграрна економија 25
 • дс - Међународна трговина и бизнис 5

Факултет за математику и рачунарске науке, Београд, без својства правног лица

 • оас - рачунарске науке 25
 • мастер - рачунарске науке 15
 • дс - рачунарске науке 5

Факултет информационих технологија, Београд, без својства правног лица

 • оас - Информационе технологије 25
 • мастер - Информационе технологије 15
 • дс - Информационо комуникационе технологије 5

Факултет за менаџмент у спорту, Београд

 • оас - Менаџмент у спорту 90
 • мастер - Менаџмент тренажне технологије 25
 • мастер - Менаџмент у спорту 25

Факултет за стране језике, Београд

 • оас - Англистика 50
 • мастер - Англистика - књижевност 20
 • мастер - Англистика-лингвистика 20

Академија уметности, Београд

 • оас - Фотографија и камера 12
 • оас - Глума 20 
 • оас - Музичка продукција и дизајн звука 12
 • оас - Продукција у уметности и медијима 20
 • оас - Филмска и телевизијска режија и монтажа  
  • Модул ФТВ режија  10
  • Модул ФТВ монтажа 6 
 • мастер - Креирање имиџа у уметности и медијима 12
 • мастер – Уметност документарних форми 10
 • мастер – Компјутерска музика и мултимедији 10
 • мастер – Интердисциплинарне студије визуелних и сценских уметности
  • Модул Мултимедијално сценско стваралаштво 10
  • Модул Фотографија и камера 10