Алфа БК Универзитет
Међународна конференција - THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE ECONOMY AND THE ENVIRO...
 • вебсајтови
  факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Међународна конференција - THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE ECONOMY AND THE ENVIRO...

Међународна конференција - THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE ECONOMY AND THE ENVIRO...

ВЕСТ, 18.03.2021

Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије, Београд; АЛФА БК Универзитет Београд; Универзитет УНИОН – „НИКОЛА ТЕСЛА“, Београд; Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд; Институт за општу и физичку хемију, Београд; Савез инжењера и техничара, Београд; Bulgarian National Union of Scientists - Ruse, Bulgaria; University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria; Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria; Balkan Environmental Association (B.EN.A.)

 Под покровитељством

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 Министарства заштите животне средине Републике Србије

Организују Међународни научни скуп

УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 НA ЕКОНОМИЈУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ЕРИ ЧЕТВРТЕ ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

Београд, 22-24. априла 2021. године,

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

 1. Утицај пандемије COVID-19 на циљеве одрживог развоја
 2. Значај Миленијумских циљева развоја у време пандемија инфективних обољења
 3. Интензификација дигитализације за време пандемије COVID-19
 4. Технолошке иновације у развоју паметних градова у време пандемија
 5. Улога роботике у индустријској производњи и медицини за време пандемије
 6. Развој нових информационих технологија у циљу обавештавања становништва о ширењу епидемија
 7. Значај циркуларне економије и чувања екоресурса за време пандемије
 8. Нанотехнологије и нови материјали у заштити животне средине и здравља човека
 9. Биогеохемија и развој нових метода у превентиви и лечењу вирусних обољења
 10. Биотехнолошки инжењеринг и заштита животне средине
 11. Значај IoT зa рано упозоравање становништва о епидемијама и мерама заштите
 12. Извештавање о плановима и резултатима у области заштите здравља становништва за време пандемије
 13. Утицај пандемије на економски развој
 14. Дистрибуција хране дроновима у условима пандемије
 15. Примена дронова у мониторингу животне средине и праћењу стања екосистема
 16. Интернет (Internet of things – IoT) и мониторинг квалитета ваздуха
 17. Развој екотуризма у условима пандемије
 18. Финансирање пројеката подршке појединим економским секторима у време пандемије   
 19. Социоекономски аспекти пандемије COVID-19

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДАТУМИ

Радови за научни скуп могу бити саопштени на српском или енглеском језику. Пријаве учешћа и апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима (обима једна страна укупно, А4 формата фонт 12 pt) примамо до 20. марта 2021. на E-mail: ecologica.drustvo@gmail.com.

Апстракти ће бити штампани у Зборнику апстраката, а рецензирани радови у часопису “ECOLOGICA” (М51). Радове до 8 страна А4 формата, фонт 12, доставити електронском поштом.

Котизација износи 12.000 дин. Информације на тел. (+3811) 3244 248.