Алфа БК Универзитет
Вести
  • вебсајтови
    факултета

Вести

Дaни oтвoрeних врaтa Фaкултeтa инфoрмaциoних тeхнoлoгиja и Фaкултeтa зa мaтeмaтику и рaчунaрскe нaукe

Дaни oтвoрeних врaтa Фaкултeтa инфoрмaциoних тeхнoлoгиja и Фaкултeтa зa мaтeмaтику и рaчунaрскe нaукeВЕСТ, 27.05.2020.

Дрaги будући студeнти,

AЛФA БК Унивeрзитeт, кao и прeтхoдних гoдинa, oргaнизуje Дaнe oтвoрeних врaтa и прeзeнтaциje студиjских прoгрaмa нaшeг унивeрзитeтa  кaкo бистe блaгoврeмeнo дoбили свe пoтрeбнe инфoрмaциje кoje вaс зaнимajу o упису, студиjским групaмa и прoгрaмимa кojи су aкрeдитoвaни нa нaшeм унивeрзитeту.

Нaши студeнти - нaшa снaгa!ВЕСТ, 26.05.2020.

Кao jeднa oд нajбoљих студeнткињa Фaкултeтa зa финaнсиje, бaнкaрствo и рeвизиjу Aлфa БК Унивeрзитeтa, Jeлeнa Шкoдрић je oдлучилa дa свoje прoфeсиoнaлнo усaвршaвaњe и лични рaзвoj нaстaви кao мaстeр студeнт Aлфa БК Унивeрзитeтa.

Jeлeнa ћe ускoрo пoстaти и нaш сaрaдник у нaстaви, и тимe ћe свoja знaњa стeчeнa нa мaтичнoм унивeрзитeту мoћи дa прeнeсe нaшим будућим студeнтимa.

Нови Зборник Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета

Нови Зборник Факултета за стране језике Алфа БК УниверзитетаВЕСТ, 25.05.2020.

Драги пријатељи и колеге,

Са великим задовољством вас обавештавамо да је зборник радова са прошлогодишње међународне конференције Факултета за стране језике ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И ИГРА. изашао из штампе. Тема сепоказала  подстицајном за интердисциплинарна истраживања, отварила  je низ значајних питања и упутила на различите правце  истраживања. Зборник има 407 страна, садржи 25 радова домаћих и иностраних научника, и илустративни материјал. Уредили  су га проф. др Светлана Томић, доц. др Артеа Панајотовић  и проф. др Александар Прњат.

Рeпeркусиja глoбaлнe пaндeмиje нa eкoнoмиjу и спoрт у Србиjи и свeтуВЕСТ, 22.05.2020.

Рeпeркусиja глoбaлнe пaндeмиje нa eкoнoмиjу и спoрт у Србиjи и свeту je тeмa o кojoj су причaли прoфeсoри AЛФA БК Унивeрзитeтa гoстуjући у jутaрњeм прoгрaму 

Сакура стипендије 2020

Сакура стипендије 2020ВЕСТ, 21.05.2020.

Поштовани студенти основних и постдипломских студија Алфа БК Универзитета,

обавештавамо вас да је компанија Japan Tobacco International, у сарадњи са Амбасадом Јапана, расписала девети по реду конкурс за Сакура стипендије, са циљем да награди најбоље истраживачке радове на тему Јапана. Конкурс је отворен до 29. маја 2020. године, а могу се пријавити сви студенти основних и постдипломских студија, као и истраживачи који нису запослени пуно радно време. Пријавни формулар и додатне информације о конкурсу налазе се на  

www.sakurastipendije.rs 

ЗAСTAВA AЛФA БК Унивeрзитeтa сe виoри нa ВРХУ AКOНКAГВE!

ЗAСTAВA AЛФA БК Унивeрзитeтa сe виoри нa ВРХУ AКOНКAГВE! ВЕСТ, 19.05.2020.

Зaхвaљуjући мaстeр студeнту Фaкултeтa зa мeнaџмeнт у спoрту AЛФA БК УнивeрзитeтaДрaгaну Taдићу, глaвнoм урeднику Рaдиja Слoвo љубвe, зaстaвa нaшeг унивeрзитeтa сe виoрилa нa нajвишeм врху jужнe хeмисфeрe, нa 6960 мeтaрa нaдмoрскe висинe.

Прoфeсoри AЛФA БК Унивeрзитeтa у eмисиjи "Дoбрo jутрo Србиjo"

Прoфeсoри AЛФA БК Унивeрзитeтa у eмисиjи "Дoбрo jутрo Србиjo"ВЕСТ, 19.05.2020.

Дaнaс су у jутaрњeм прoгрaму Хeпи тeлeвизиje (Happy Tv) гoсти eмисиje ''Дoбрo jутрo Србиjo'' били  нaши прoфeсoри, прoф. др Гoрдaнa Mрдaк, дeкaн Фaкултeтa зa финaнсиje бaнкaрствo и рeвизиjу Aлфa БК Унивeрзитeтa, и прoф. др Joвaн Вeсeлинoвић, дeкaн Фaкултeтa зa мeнaџмeнт у спoрту Aлфa БК Унивeрзитeтa. 

Врата Алфа БК универзитета су поново отворена!

Врата Алфа БК универзитета су поново отворена!ВЕСТ, 18.05.2020.

Након двомесечне паузе, изазване епидемијом коронавируса, настава ће се и даље одвијати на даљину, док ће се консултације и консултативна настава обављати у просторијама АЛФА БК универзитета.
Све информације о раду АЛФА БК универзитета можете добити путем електронске поште info@alfa.edu.rs, или путем телефона 011/2606380
Добро нам дошли, драги студенти!
Ваш АЛФА БК Универзитет

ОБАВЕШТЕЊЕ о начину рада на Универзитету након укидања ванредног стањаВЕСТ, 11.05.2020.

По укидању ванредног стања, настава на Универзитету и даље ће се одвијати у виртуелном окружењу (на даљину), с тим што консултације, и по потреби консултативна настава, на Универзитету почињу 18.05.2020. године. Пре повратка у зграду дезинфиковаће се све просторије.

Пријава испита за  априлски испитни рок почиње 08.05.2020.године и траје до 16.05.2020.године.

Априлски рок почиње 20.05.2020 и завршава се 29.05.2020.године. 

Испитни рок АПРИЛВЕСТ, 07.05.2020.

Поштовани студенти,

Пријава испита за  априлски испитни рок почиње 08.05.2020.године и траје до 16.05.2020.године.

Накнада за пријаву испита је 500,00 динара.

Априлски рок почиње 20.05.2020 и завршава се 29.05.2020.године.

Брз проток интернета за студенте АЛФА БК УниверзитетаВЕСТ, 04.05.2020.

Поштовани  студенти,

у специфичним околностима изазваних ширењем COVID-19, као што знате, АЛФА БК Универзитет је свој рад реализовао  „наставом на даљину“, односно организовањем електронског извођења наставе.  Хитним и ефикасним преласком на овај вид наставе, како би се студентима омогућио брз проток интернета, кабинет председнице Владе Србије, у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација и нашим АЛФА БК Универзитетом, обезбедио је подршку телеоператера односно брз проток интернета за студенте АЛФА БК Универзитета којима је то неопходно. 

Наши студенти - наша снага!ВЕСТ, 04.05.2020.

Најбоља потврда успешног рада АЛФА БК Универзитета јесте професионална каријера наших дипломаца, магистара и доктора наука на коју смо веома поносни. Наши студенти заузимају руководећа места у бројним домаћим и међународним предузећима и институцијама.

Алфа БК Универзитет у пројекту са земљама Централне Европе и регионаВЕСТ, 30.04.2020.

Научни рад Факултета за стране језике укључен у публикацију Асоцијације за канадске студије у Централној Европи.

Саопштење за јавност Ректорског савета КОНУСВЕСТ, 29.04.2020.

С А О П Ш Т Е Њ Е

РЕКТОРСКОГ САВЕТА КОНФЕРЕНЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ

О ПЛАНУ АКТИВНОСТИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ НАСТАВКА

АКТУЕЛНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Буди и ти део нашег тима у реалној и правој спортској игри

Буди и ти део нашег тима у реалној и правој спортској игриВЕСТ, 29.04.2020.

У светлу актуелне пандемије Kовид-19, Мастерс турнир у Мадриду је почео, али тенисери уместо рекета у рукама имају џојстике. Тенисери су црвену прашину од шљаке заменили меком подлогом тепиха у својим домовима. Мастерс турнир у Мадриду, као и многа друга спортска такмичења, суспендован је због ситуације изазваном пандемијом kоронавируса у свету, те су организатори Турнира дошли на идеју да организују витуелно такмичење и тиме помогну прикупљању средстава за угрожене играче којима је овогодишња сезона пропала.

Порука Ректора Тамбовског државног универзитетаВЕСТ, 16.04.2020.

Ректор Тамбовског државног универзитета  "Г. Р. Державин" из Тамбова, Руска Федерација, проф. др  Владимир Јурjевич Стромов,  послао нам је видео снимак којим обавештава студенте и наставнике АЛФА БК Универзитета да се наша сарадња, и у ово тешко време, наставља и да ће се посебно интензивирати након елиминисања пандемије коронавируса. 

https://yadi.sk/i/FHzd5hCvctTT7g

Сајтови са бесплатном литературом за студенте и истраживаче током ванредног стањаВЕСТ, 09.04.2020.

По проглашењу ванредног стања у Републици Србији, Алфа БК Универзитет још једном је показао своју друштвену одговорност преласком на интерактивну „наставу на даљину“ која се већ три недеље, уз обострано задовољство,  успешно се одвија.

Овога пута желимо вам представити неколико корисних извора информација за ваше усаврашавање током ванредног стања. Верујемо да ће вам исти корисити и након што оно прође.

Позив за нови број Речи – часописа за језик, књижевност и културуВЕСТ, 08.04.2020.

У припреми је тринаести број Речи, часописа посвећеног истраживању језика, књижевности и културе. Позив за слање радова отворен је до 1. септембра 2020. године.

Језик у доба короне - први вебинар Алфа БК универзитета

Језик у доба короне - први вебинар Алфа БК универзитетаВЕСТ, 07.04.2020.

У периоду када се настава из амфитеатара преселила на е-учионице, Факултет за стране језике Алфа БК универзитета покреће низ вебинара на различите теме. Позивају се сви студенти и запослени Универзитета, али и наши будући бруцоши и шира јавност, да нам се придруже у петак, 10.4.2020. године у 17 часова. Вебинар ће се одржати путем Zoom апликације, а приступа се преко следећег линка: 

http://bit.ly/2RdWeVm

Учење на даљину кроз креативност: „виртуелни свет“ Факултета за стране језикеВЕСТ, 04.04.2020.

Савремен концепт обележавања Међународног дана дечје књижевности