Алфа БК Универзитет
Публикације
  • вебсајтови
    факултета

Публикације

Часопис Речи

Часопис Речи

Часопис за језик, књижевност и културу Речи, Факултет за стране језике Алфа БК универзитета
излази годишње, категорија  М-53

Менаџмент у спорту

Факултет за менаџмент у спорту излази
годишње.