Алфа БК Универзитет
Основне студије
 • вебсајтови
  факултета

Основне студије

Студенти након успешно завршених четврогодишњих основних академских студија (осам семестара – 240 ЕСПБ) стичу стручни назив – ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР (дипл.информ.). Са овом стеченом дипломом широка је лепеза послова које могу да компетентно раде, не само из области информатике и рачунарства, него и по Правилнику Министарства просвете Републике Србије дипломирани информатичар је компетентан да изводи наставу математике у основној школи. Такође, имају проходност за наставак на мастер студијама на многим сродним факултетима у земљи и иностранству.

 Назив предмета - ЕСПБ

Прва година 

 1. Математичка анализа 1 - 7
 2. Линеарна алгебра 1 - 7
 3. Увод у рачунарске науке  - 6
 4. Социологија - 5
 5. Енглески језик 1 - 5
 6. Математичка анализа 2 - 7
 7. Линеарна алгебра 2 - 6
 8. Организација рачунара - 6
 9. Програмирање 1 - 6
 10. Математичка логика - 5

Укупно: 60

Друга година 

 1. Дискретна математика - 6
 2. Алгоритми и структуре података 1 - 6
 3. Архитектура  рачунарских система - 7
 4. Програмирање 2 - 7
 5. Енглески језик 2 - 4
 6. Дискретна математика 2 - 6
 7. Алгоритми и структуре података 2 - 6
 8. Објектно оријентисано програмирање - 6
 9. Изборни предмет 1. - 6
 10. Изборни предмет 2. - 6

Укупно: 60

Изборни предмет 1. 

 • Операциона истраживања - 6
 • Психологија - 6

Изборни предмет 2. 

 • Компјутерска визија - 6
 • Пројектовање корисничког интерфејса - 6
 • Педагогија

Трећа година 

 1. Вероватноћа и статистика - 6
 2. Оперативни системи - 7
 3. Базе података 1 - 7
 4. Енглески језик 3 - 4
 5. Изборни предмет 3. - 6
 6. Микроконтролерски системи - 6
 7. Базе података 2 - 6
 8. Принципи програмских језика - 6
 9. Нумерички алгоритми и оптимизација - 6
 10. Изборни предмет 4. - 6

Укупно: 60

Изборни предмет 3. 

 • Управљање квалитетом и стандарди разунарства - 6
 • Интернет маркетинг - 6
 • Образовни софтвер - 6

Изборни предмет 4 .

 • Софтверско управљање пројектима - 6
 • Системи за подршку одлучивању - 6
 • Методина наставе информатике - 6

Четврта година

 1. Вештачка интелегенција 1 - 7
 2. Компјутерска графика - 7
 3. Безбедност рачунарских система - 6
 4. Енглески 4 - 4
 5. Изборни предмет 5 - 6
 6. Програмирање на Web-у - 7
 7. Рачунарске мреже - 7
 8. Стручна пракса - 3
 9. Изборни предмет 6 - 10
 10. Завршни рад - 8

Укупно: 60

Изборни предмет 5

 • Основи геометрије - 6
 • Теорија информација и кодовање - 6

Изборни предмет 6 

 • Вештачка интелигенција 2 - 6
 • Методика наставе математике - 6