Алфа БК Универзитет
Мастер студије
 • вебсајтови
  факултета

Мастер студије

Мастер студије трају једну годину (два семестра – 60 ЕСПБ) и након успешно завршених мастер студија добија се стручни назив – МАСТЕР ИНФОРМАТИЧАР (маст.информ.).

Назив предмета - ЕСПБ

 1. Методе истраживања - 6 (обавезни)
 2. Преводиоци и интерпретатори - 6 (обавезни)
 3. Управљање знањем - 6 (обавезни)
 4. Теорија алгоритама, језика и аутомата - 6 (обавезни)
 5. Нумеричке методе  - 8 (изборни)
 6. Истраживање података - 8 (изборни)
 7. Примењена педагогија - 8 (изборни)
 8. Пројектовање софтвера - 8 (изборни)
 9. Микропроцерски софтвер - 8 (изборни)
 10. Основи психологије образовања - 8 (изборни)
 11. Мастер рад - 14 (обавезни)

Укупно: 60