Алфа БК Универзитет
Докторске студије
 • вебсајтови
  факултета

Докторске студије

Докторске студије трају три године (шест семестара – 180 ЕСПБ) и после успешно положених испита и одбрањене докторске дисертације добија се научни степен – ДОКТОР НАУКА – РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ (Др)

Назив предмета - ЕСПБ

Прва година 

 1. Методологија научно-истраживачког рада - 10
 2. Машинско учење - 10
 3. Алгоритми нумеричке линеарне алгебре -       10
 4. Предмет из изборног блока 1 другог семестра*  - 10
 5. Предмет из изборног блока 2 другог семестра* -  10
 6. Предмет из изборног блока 3 другог семестра* -  10

Укупно: 60

Друга година

 1. Предмет из изборног блока  4 трећег семестра* -  10
 2. Предмет из изборног блока  5 трећег семестра* -  10
 3. Предмет из изборног блока  6 трећег семестра* -  10
 4. Студијско истраживачки рад на изради
  Приступног рада за докторску дисертацију
 5. Израда и одбрана Приступног рада
  за докторску дисертацију -  30

Укупно: 60

Treћа година 

 1. Докторска дисертација (студијско истраживачки рад)
 2. Докторска дисертација (израда и одбрана докторскедисертације) -  60

Укупно: 60