Алфа БК Универзитет
Студије
  • вебсајтови
    факултета

Студије

Bисокообразовна инстутиција у области рачунарске науке са акредитованим студијским програмима на сва три нивоа студија:основне, мастер и докторске.

Основне студије

Студенти након успешно завршених четврогодишњих основних академских студија (осам семестара – 240 ЕСПБ) стичу стручни назив – ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР (дипл.информ.). Са овом стеченом дипломом широка је лепеза послова које могу да компетентно раде, не само из области информатике и рачунарства, него и по Правилнику Министарства просвете Републике Србије дипломирани информатичар је компетентан да изводи наставу математике у основној школи. Такође, имају проходност за наставак на мастер студијама на многим сродним факултетима у земљи и иностранству.

 Назив предмета - ЕСПБ

Мастер студије

Мастер студије трају једну годину (два семестра – 60 ЕСПБ) и након успешно завршених мастер студија добија се стручни назив – МАСТЕР ИНФОРМАТИЧАР (маст.информ.).

Докторске студије

Докторске студије трају три године (шест семестара – 180 ЕСПБ) и после успешно положених испита и одбрањене докторске дисертације добија се научни степен – ДОКТОР НАУКА – РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ (Др)

Назив предмета - ЕСПБ

Распоред наставе

Преузмите распоред наставе Факултета за математику и рачунарске науке

Распоред испита

Поштовани студенти,

Пријава испита за  јунски испитни рок почиње 01.06.2020. године и траје до 08.06.2020. године.

Студенти могу такође да пријављују испите за јунски испитни рок од 09.06.2020, али уз плаћање накнаде у висини од 1.000,00 динара.

Јунски рок почиње 15.06.2020. и завршава се 25.06.2020. године. 

Пријава испита за  јулски испитни рок почиње 26.06.2020. године и траје до 30.06.2020. године.

Јулски рок почиње 01.07.2020. и завршава се 10.07.2020. године.

Београд, 27.05.2020. године